Tips Agar Allah SWT Selalu Menolong Kita.! Allahu Akbar !

By On Tuesday, January 12th, 2016 Categories : Artikel, Sains
Advertisement

Jangan berharap pertolongan kepada sesama manusia karena manusia sering zhalim dan kikir. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah SWT dan biarkan Dia Yang Mahakasih yang akan “mengutus” siapa pun yang akan menolong kita.

”Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (QS. Al-Baqarah:214). ”Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang–orang yang beriman.” (QS. Ar Ruum:47).

Pertolongan Allah itu pasti datang. Syaratnya, kita sudah mengundang datangnya pertolongan itu, antara lain:
1. Bertakwa kepada-Nya
2. Membela Agama-Nya (Islam).
3. Bersabar
4. Pantang Berputus Asa
5. Suka menolong sesama.

Bertakwa
Yakni menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

”Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”(QS. Ath-Thalaq:2).

”Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya.”(QS. Ath-Thalaq:4)

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz: ”Siapa yang menginginkan datangnya pertolongan Allah dan keselamatan bagi agamanya, serta menginginkan kesudahan yang baik, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, dan bersabar dalam ketaatan kepada-Nya. Juga hendaknya menjauhi larangan–larangan Allah dimana pun dia berada. Inilah sebab–sebab pertolongan Allah padanya…”

Menolong Agama Allah
Artinya mengimani, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, dan membela ajaran Islam.

“Jika kalian menolong (menegakkan agama) Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kalian.” (QS Muhammad:7).

“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Al Hajj : 40).

Sabar
Bersikap tegar dalam menghadapi musibah, melaksanakan perintah Allah, dan menahan godaan kemaksiatan.

”Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat.” (QS. Al-Baqarah:153).

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.“ (QS. Al-Anfaal:46).

Pantang Berputus Asa
“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” (QS. Yusuf: 87).

“Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar:53).

Menolong Sesama
“Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya” (HR. Muslim). Wallahu a’lam

dipublikasikan:
oleh: DDHK News in Mutiara Hikmah
pada: 11 July 2011
website: sumber http://ddhongkong.org/tips-agar-allah-swt-selalu-menolong-kita/

Advertisement (Dibawah ini adalah Iklan)
loading...

Brida.kindle

Sostiene Pereira.kindle

The Circle.amz

Fear and Loathing in America The Brutal Odyssey of an Outlaw Journalist.kindle

Feed Newsflesh Trilogy.pdf

The Fan Man.rtf

The Truth About Forever.amz

The Old Patagonian Express By Train Through the Americas.docx

It Had to Be You Chicago Stars.amz

Murder in the Cathedral.books

Island.books

The Paul Street Boys.amz

Haunted.ePub

Fe Fi FOE Comes.kindle

The Revolution Betrayed.amz

Meditation on Space Time.books

His Black Wings.lit

The Wide Game Harmony Indiana.audio

Silence of the Wolves Call of the Wilderness.books

Origins.pdf

BTPN Movies · Top eBooks · IBDB