Surat Al-Ikhlas

By On Sunday, March 12th, 2017 Categories : Sains

Surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat dan intinya menegaskan bahwa tentang Keesaan Allah swt dan menolak segala penyekutuan terhadap Nya.Berikut ini bacaan atau lafadz Surat Al-Ikhlas semoga bisa kamu amalkan dan membawa manfaat bagi kita semua.

Surat Al-Ikhlas

 

?????? ??????? ???????????? ??????????

???? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ????????? ??? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ??????? ??????? ??

Bacaan Bacaan Surat Al Ikhlas dalam Bahasa Indonesia

1).Qul huwa allaahu ahadun,
2).allaahu shamadu,
3).lam yalid walam yuuladu,
4).walam yakun lahu kufuwan ahadun.

Terjemahan Bacaan Surat Al Ikhlas

1). Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
2). Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4). Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia