Sistem transportasi pada Protozoa

By On Thursday, April 20th, 2017 Categories : Sains

(Sistem transportasi pada Protozoa) – Sistem transportasi di awali dengan difusi O2 melalui permukaan tubuh kemudian menyebar ke sluruh tubuh, melalui difusi didalam sitoplasma, zat makanan cair di edarkan oleh vakuola kontraktil dan zat makanan padat di cerna kemudian di edarkan oleh vakuola makanan.
Contoh: Pada Amoeba