Penjelasan Ahlak, Fungsi dan Contohnya

By On Monday, April 3rd, 2017 Categories : Sains

Ahlak
Ahlak adalah Budi Pekerti, Kebiasaan kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak .Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengeri benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata – mata taat kepada Allah dan tunduk kepada-Nya.

Fungsi Ahlak

1. Menanam tumbuh rasa keimanan yang kuat
2. Menanam kembangkan kebiasaan (habitvarming) dalam melakukan amal ibadah, amal sholeh dan akhlaq yang mulia
3. menumbuh-kembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugrah Allah SWT kepada manusia

Contoh Ahlak Terpuji
1. Amanah (Dapat Dipercaya)
2. Berprasangka Baik
3. Rajin
4. Mudah Bergaul
5. Berani
6. Rendah Hati
7. Suka Menolong
8. Sopan Santun
9. Rajin Menabung
10. Bijaksana
11. Adil
12. Pintar dan Pandai
13. Rapi
14. Peduli dengan sesama
15. Dermawan
16. Mudah Mengalah
17. Sabar
18. Penyayang
19. Setia dengan pasangan
20. Patuh dan Taat

Contoh Ahlak Tidak Terpuji

1. Membunuh manusia
2. Membunuh anak-anak meskipun karena takut miskin
3. Mencuri
4. Berzina
5. Menipu atau berlaku curang
7. Melakukan riba
8. Melakukan judi atau maasyir.
9. Mengambil sesuatu yang bukan hak milik tidak halal
10. Memakan harta anak yatim yang bukan hak
11. Menyuruh atau mendukung kemungkaran dan melarang atau mencegah kebaikan.
12. Menganiaya
13. Mengkhianati amanah dan menipu
14. Menipu dan merusak hakim
15. Membela pengkhianat
16. Berkata-kata palsu dan memberi kesaksian palsu.
17. Menyembunyikan kebenaran
18. Berkata buruk
19. Mengumpat
20. Mengejek atau mengolok-olok