Pengetahuan | Pengertian Password

Password adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem baik itu sistem komputer yang menggunakan system oprasi windows atau bukan yang berupa karakter tulisan, suara, atau ciri-ciri khusus yang harus diingat.

Kalau kita sampai lupa password yang telah dibuat, maka dapat berakibat fatal, ditambah ada hal penting dan harus segera dilakukan atau diketahuiUntuk memberikan keamanan pada Password anda sebaiknya anda mengikuti cara di abawah ini:

  • Gunakan password yang acak dan tidak mudah di terka tapi mudah di ingat untuk anda sendiri contoh: “kr1wul” 2. Gunakan huruf dan angka untuk memberikan kombinasi pada password anda
  • Update password anda 2 minggu sekali
  • Jangan beritahukan password anda ke saudara / teman anda
  • Jangan melupakan password (sebaiknya anda catat dan disimpan dengan baik baik)
Ilustrasi Model Password

Ilustrasi Model Password

Images: islandwebservices.co.uk

Tags:

Visit us on Google+

Pengertian SHELL DOS pada Windows

(Pengertian SHELL DOS pada Windows) – Shell DOS adalah suatu sistem operasi dasar yang menggunakan command line (baris perintah) dalam pengoperasiannya. DOS adalah singkatan dari Disk Operating System, suatu kumpulan program yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya komputer. Shell...

Karena-Mu Ya Allah

(Karena-Mu Ya Allah) – Ya Allah, jika hambamu jatuh cinta, cintakanlah hamba-Mu seseorang yang melabuhkan cintanya kepada-Mu agar bertambah kekutan hamba untuk mencintai-Mu ya Allah, jika hamba jatuh hati, izinkanlah hamba menyentuh hati seseorang yang hatinya tertaut kepada-Mu agar hamba...

Kisah Nabi Adam Menghuni Syurga

(Kisah Nabi Adam Menghuni Syurga) – Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh...

Biografi Piri Reis (Tokoh Geografi Ottoman)

Biografi Piri Reis (Tokoh Geografi Ottoman) – Piri Reis (nama lengkap Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehmed, Reis / Rais adalah Turki untuk kapten) adalah seorang ahli geografi Ottoman kaptan-i Derya, dan pembuat peta lahir antara 1465 dan 1470...

HAKIKAT NORMA, KEBIASAAN, ADAT-ISTIADAT DAN PERATURAN DALAM MASYARAKAT

Manusia, Masyarakat, dan Ketertiban Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari...