Ini Penyebab Rezeki Manusia Seret

By On Sunday, January 10th, 2016 Categories : Other

Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya`

Setiap manusia sudah ditakdirkan Allah SWT garis rezeki kehidupan. Tak ada satu pun rezeki yang dapat tertukar dengan Hamba-Nya yang lain.

Dalam Alquran disebutkan bahwa Allah SWT merupakan zat pemberi rezeki. Begitu juga tertulis di dalam Surat Al-Hajj ayat ke 58 bahkan disebutkan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.

Satu hal yang perlu dicamkan dengan sungguh-sungguh, Allah SWT adalah zat yang Maha pemberi rezeki dan Dia pula yang berhak menyempitkan rezeki seseorang dikarenakan atas perbuatan orang itu sendiri.

Seperti dalam surat berikut:

“Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. [QS. Al-‘Ankabuut: 62]

Dipublikan:
Oleh: Vinda
Pada: Minggu, 10 Januari 2016 11:00
Website: Dream

31066783, 31066784, 31066785, 31066786, 31066787, 31066788, 31066789, 31066790, 31066791, 31066792, 31066793, 31066794, 31066795, 31066796, 31066797, 31066798, 31066799, 31066800, 31066801, 31066802, 31066803, 31066804, 31066805, 31066806, 31066807, 31066808, 31066809, 31066810, 31066811, 31066812, 31066813, 31066814, 31066815, 31066816, 31066817, 31066818, 31066819, 31066820, 31066821, 31066822