Cerita Pulau Jawa Dibentengi Gunung Kidul

Cerita Pulau Jawa Dibentengi Gunung Kidul Tahukah Anda kenapa pulau jawa dibentengi oleh gunung batu kapur yang keras di sepanjang pesisir selatan. Karena untuk menahan gempuran ombak dahsyat dari samudera hindia atau samudera Indonesia. Alam telah merancang pulau jawa berpagar gunung di bagian selatan. Jika tidak, maka pulau jawa akan lenyap dimakan abrasi oleh ganasnya ombak pantai selatan pulau jawa yang

Ini Dia Objek Wisata Terbaik Di Sulawesi Selatan

Sulawesi selatan merupakan provinsi yang kaya akan budaya,tediri dari beberapa suku besar seperti bugis, makassar, toraja & mandar, selain kaya akan budaya dan suku, Sulawesi selatan juga memiliki banyak situs wisata yang bisa di kunjungi yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin adalah makam yang menjadi situs wisata

Nokia Lumia 1020 PureView

Dimensions Height: 130.4 mm Width: 71.4 mm Thickness: 10.4 mm Weight: 158 g Volume: 96.9 cm³ Display and User Interface Display size: 4.5 ” Display resolution: WXGA (1280 x 768) Display features: PureMotion HD+, Brightness control, High brightness mode, Refresh rate 60 Hz, Sculpted glass, Easy to clean, Nokia Glance screen, Lumia Color profile, Wide

Legenda / Dongeng Asal Mulane Kutha Pekalongan | Bahasa Jawa

Legenda / Dongeng Asal Mulane Kutha Pekalongan | Bahasa Jawa – Ing jaman biyen pesisir laut jawa sisih lor ana kampung cilik sing rakyate urip tentrem, terus ketekan bangsa dhedhemit sing seneng ngganggu, wong-wong ing kampung mau padha pindhah. Bareng ditinggal lunga kampung mau malih dadi alas gung liwang-liwung. Ora ana jalma manungsa sing wani

Legenda / Dongeng Mlangi | Bahasa Jawa

Legenda / Dongeng Mlangi | Bahasa Jawa – Zaman dhisik ing dhesa Pejambon, akeh banget padunung sing asale saka negeri Cina. Rata-rata padunung asli saka Pejambonne dhewe malah padha nyambut gawe dadi kacunge wong-wong Cina kanggo nguripi kaluwargane. Sanajan wong Cina kuwi sugih-sugih, nanging yen soal bandha pelite ora umum. Kacung-kacunge wae mung dikei upah

Legenda / Dongeng Raden Maoneng | Bahasa Jawa

Legenda / Dongeng Raden Maoneng – Manut critane rakyat pasarean kang misuwur. Pasarean iku dipercaya dening masyarakat kana minangka papan kramat. Pasarean kuwi yaiku pasareane Raden Maoneng. Saiki legenda pasarean Raden Maoneng kerep dipentasake ing kesenian kethoprak utawane pagelaran wayang golek.kana, dhek biyen kabupaten pemalang diparentah dening Kanjeng Adipati Raden Tumenggung Soeryonegoro. Raden Adipati nduwe